Chào mọi ng.E lỡ xé hoá đơn hơi xấu,biết là sẽ bị bên kia củ hành.Giải thích sao…

– Chào mọi ng.E lỡ xé hoá đơn hơi xấu,biết là sẽ bị bên kia củ hành.Giải thích sao cho họ nhận ạ.Kế toán bên rất hay củ hành ạTips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 23, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Chào mọi ng.E lỡ xé hoá đơn hơi xấu,biết là sẽ bị bên kia củ hành.Giải thích sao…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *