Cả nhà ơi cho e hỏi chút ah. E mới làm kế toán cho cty sản xuất và Nhập khẩu, n…

– Cả nhà ơi cho e hỏi chút ah.
E mới làm kế toán cho cty sản xuất và Nhập khẩu, những chi phí như thế này thì hạch toán cho vào 6427 chi phí dịch vụ mua ngoài có đúng không cả nhà. Khó quá, giúp e với???Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 23, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà ơi cho e hỏi chút ah. E mới làm kế toán cho cty sản xuất và Nhập khẩu, n…”

  • Cước vận tải biển cho 156, còn lại 642 bạn nhé, rất nhiều bạn đã sai khi làm cái này, và quýêt toán thuế bóc hết, chưa rõ vì sao hỏi lại mình nhé!

  • Ben mình thương mại cho vàp 642. Trước thuế đến kt hỏi sao k cho vào 154 thì bên mình giải thik là cty mình là cty thương mại k phải sản xuất. Và 642 mình có chia ra theo các khoản mục chi phí nên thuế cũng k hỏi gì thêm

  • Tiện cho mình hỏi thêm. Bên mình hàng mua trong nước nhưng k về nhập kho cty mà xuất thẳng từ kho của người mua ra Cảng làm thủ tục xuất khẩu. Vậy mình cho vào 151 đc k. Hay hạch toán thẳng vào giá vốn luôn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *