Anh chị cho em hỏi,em làm thủ tục thai sản cho 1 lao động,bên bảo hiểm yêu cầu n…

– Anh chị cho em hỏi,em làm thủ tục thai sản cho 1 lao động,bên bảo hiểm yêu cầu nộp bnagr lương 6 tháng trước sinh và 2 tháng sau sinh,nhưng công ty em có thời điểm đó có 5 người,chỉ có 3 người đóng bảo hiểm và 2 người k đc đóng ,vậy bảng lương em gửi cho bảo hiểm có nên bỏ 2 người k đóng kia ra không ak,hay cứ để cả 5 người?

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 23, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Anh chị cho em hỏi,em làm thủ tục thai sản cho 1 lao động,bên bảo hiểm yêu cầu n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *