Trường hợp lao động cam kết không đủ nộp thuế TNCN nhưng sau này cơ quan thuế phát hiện lao động ấy gian lận thì cơ quan thuế thu thuế lao động đó hay công ty?

Trường hợp lao động cam kết không đủ nộp thuế TNCN nhưng sau này cơ quan thuế phát hiện lao động ấy gian lận thì cơ quan thuế thu thuế lao động đó hay công ty?

Công ty tôi có thuê nhân viên thời vụ dưới 3 tháng, có mã số thuế và các lao động đó là sinh viên, thu nhập của các lao động đó chưa đến mức đóng thuế và cam kết không đủ phải nộp thuế TNCN theo mẫu 02/CK-TNCN. Nhưng công ty tôi sợ nhân công còn làm ở những công ty khác chứ không phải riêng công ty tôi. Tôi muốn hỏi trong trường hợp lao động cam kết nhưng sau này cơ quan thuế phát hiện lao động ấy gian lận thì cơ quan thuế thu thuế lao động đó hay công ty tôi? Công ty tôi rất mong được hướng dẫn vì đặt thù công ty tôi hay thuê nhân viên thời vụ.

Trả lời:
Trường hợp cá nhân có mã số thuế và tự ước tính tổng thu nhập chịu thuế trong năm chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có quyền được làm cam kết để tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và cá nhân chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình. Trường hợp cá nhân có sự gian lận hoặc sau thời điểm cam kêt cá nhân có phát sinh thu nhập tại nơi khác làm cho thu nhập thực tế trong năm đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có trách nhiệm phải tự quyết toán với CQT. Công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi chi trả tại công ty chưa đến mức nộp thuế và đã có cam kết của cá nhân theo quy định.

local_offerevent_note September 21, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *