Có cần bổ sung hồ sơ chứng từ để quyết toán thuế TNCN?

Có cần bổ sung hồ sơ chứng từ để quyết toán thuế TNCN?

Tiền lương của tôi chưa phải đóng thuế TNCN. Tuy nhiên, tôi mới chuyển việc vào Công ty mới từ cuối tháng 03/2015. Như vậy, khi quyết toán thuế TNCN tôi có cần bổ sung hồ sơ chứng từ tại Công ty cũ cho các tháng 1;2;3/2015 hay không? Nếu có thì các hồ sơ cần bổ sung là gì?

Trả lời:
Cuối tháng 3/2015 bạn chuyển sang Công ty mới làm việc, và công ty mới với công ty cũ không thuộc trường hợp chia tách, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, công ty trong cùng hệ thống thì bạn được xác định là có thu nhập từ 2 nới không thuộc diện được ủy quyền cho Công ty mới quyết toán thuế. Do đó bạn không phải nộp cho công ty mới chứng từ khấu trừ tại công ty cũ. Trường hợp bạn có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thì bạn phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế và hồ sơ quyết toán thuế phải có đầy đủ chứng từ khấu trừ thuế tại cả hai công ty. Trường hợp thu nhập của bạn chưa đến mức nộp thuế TNCN thì không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế.

local_offerevent_note September 21, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *