Anh chị em xa gần cho mình hỏi một chút về thang bảng lương với ạ.Công ty mình …

– Anh chị em xa gần cho mình hỏi một chút về thang bảng lương với ạ.
Công ty mình mới thành lập chỉ có mỗi 1 thành viên là giám đốc công ty thì có phải xây dựng thang bảng lương và đăng ký thang bảng lương không ạ?

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 21, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Anh chị em xa gần cho mình hỏi một chút về thang bảng lương với ạ.Công ty mình …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *