m.ng cho mk hỏi cái này xíu nha. cty mk nộp dư tiền bảo hiểm cho BHXH là 4,2tr. …

– m.ng cho mk hỏi cái này xíu nha. cty mk nộp dư tiền bảo hiểm cho BHXH là 4,2tr. vậy số tiền nộp dư đó hạch toán vào N338 đúng k ạ?? thanks all!

Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 20, 2016

account_box admin

One thought on “m.ng cho mk hỏi cái này xíu nha. cty mk nộp dư tiền bảo hiểm cho BHXH là 4,2tr. …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *