Hôm nay Công ty em mới nhận được thông báo cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do ph…

– Hôm nay Công ty em mới nhận được thông báo cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do phía bên em đang còn nợ thuế. ANh chị nào có kinh nghiệm xử lí khi bị như vậy chỉ giúp em với. Sáng mai em lên gặp cán bộ thuế rồi

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 20, 2016

account_box admin

One thought on “Hôm nay Công ty em mới nhận được thông báo cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do ph…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *