Em mới dùng ứng dụng smart.Lúc trước em dùng Misa, giờ chuyển sang sao thấy pm …

– Em mới dùng ứng dụng smart.
Lúc trước em dùng Misa, giờ chuyển sang sao thấy pm smart nó rối ren vậy trời??? Ngay cái khoản cài đặt thông số em đã muốn ngỏm rồi, phức tạp quá đi mất! hix
Nhưng k còn cách nào, em bắt buộc phải học smart. Ai có kinh nghiệm cho em xin lời khuyên về cách học và sử dụng sao cho hiệu quả nhất! Cảm ơn mọi người!

Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 20, 2016

account_box admin

One thought on “Em mới dùng ứng dụng smart.Lúc trước em dùng Misa, giờ chuyển sang sao thấy pm …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *