Cấp MST cho người phụ thuộc

Cấp MST cho người phụ thuộc.

Các quy định trong chính sách về việc cấp MST cho người phụ thuộc có nhiều vướng mắc chưa được TCT xử lý ví dụ: Người già, người tàn tật không được cấp CMT -> không cấp được MST; Người VN được sinh ra ở nước ngoài không có giấy khai sinh; Những người sinh năm 2015 đến nay một số địa phương không cấp giấy khai sinh (cấp thẻ căn cước…) -> không có số giấy khai sinh để kê khai.

Trả lời:
Theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, ngành thuế sẽ thực hiện cấp MST cho người phụ thuộc nếu có đầy đủ thông tin về Giấy khai sinh, CMND. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, một số trường hợp không có đầy đủ đủ thông tin để cấp MST theo quy định như: giấy khai sinh không có đầy đủ ký hiệu số/quyển theo quy định (bao gồm cả trường hợp giấy khai sinh trong nước và nước ngoài); người chưa có CMND như: người tàn tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, người đang thi hành án,… thì CQT sẽ không cấp MST cho NPT. Tuy vậy, những NPT này vẫn được vẫn được tính giảm trừ gia cảnh cho đến khi CQT có giải pháp cấp MST.

local_offerevent_note September 20, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *