Các bậc tiền bối cho em hỏi với ạ. chi phí mua hàng biếu khách hàng ( như mua rư…

– Các bậc tiền bối cho em hỏi với ạ. chi phí mua hàng biếu khách hàng ( như mua rượu, khách hàng là cá nhân)của công ty dịch vụ bảo vệ, thì định khoản thế nào ạ? Em cảm ơn ạ

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 20, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Các bậc tiền bối cho em hỏi với ạ. chi phí mua hàng biếu khách hàng ( như mua rư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *