Anh (chị) giúp em với nhé!Chi phí lương nhân viên không tham gia bảo hiểm xã hộ…

– Anh (chị) giúp em với nhé!
Chi phí lương nhân viên không tham gia bảo hiểm xã hội có được tính vào chi phí được trừ khi xác định TTNDN không a.
Thanks cả nhà nhé!

Tips 1
Anh chị có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 20, 2016

account_box admin

10 thoughts on “Anh (chị) giúp em với nhé!Chi phí lương nhân viên không tham gia bảo hiểm xã hộ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *