Mọi người cho hỏi: cty mình có 2 GPKD: lâu nay ko để ý, mới phát hiện ra là địa …

– Mọi người cho hỏi: cty mình có 2 GPKD: lâu nay ko để ý, mới phát hiện ra là địa chỉ chi nhánh ko trùng khớp như sau:
1/ GPKD của cty: địa chỉ A, phần trang sau có nêu địa chỉ chi nhánh là B
2/ GPKD của chi nhánh: địa chỉ là C
Giờ muốn thay đổi địa chỉ trên GP chi nhánh là C về địa chỉ B theo GP cty. Vậy mình cần thủ tục gì? Không biết có bị phạt gì ko!!!
Cảm ơn mọi người!

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 19, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *