em chao mọi người , em là kế toán mới ra trường ,hnay em đi làm có được giám đốc…

– em chao mọi người , em là kế toán mới ra trường ,hnay em đi làm có được giám đốc giao cho viết hđ đỏ , em viết thì ok rồi nhưng phần đóng con dấu của giám đốc hơi bị lệch ko thẳng hàng thì thuế cho chấp nhận ko ạ ! em cảm ơn mọi người

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 19, 2016

account_box admin

6 thoughts on “em chao mọi người , em là kế toán mới ra trường ,hnay em đi làm có được giám đốc…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *