Mọi người ơi cho mình hỏi giờ bên e muốn xuất hóa đơn cho khách hàng là hạt cà p…

– Mọi người ơi cho mình hỏi giờ bên e muốn xuất hóa đơn cho khách hàng là hạt cà phê mà hóa đơn đầu vào giờ chưa có, vậy mình có xuất được hóa đơn đầu ra cho khách hàng được ko ạ!

Tips 1
Cả nhà có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 17, 2016

account_box admin

6 thoughts on “Mọi người ơi cho mình hỏi giờ bên e muốn xuất hóa đơn cho khách hàng là hạt cà p…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *