mọi người cho mình hỏi, giám đốc sử dụng nhà riêng để làm trụ sở công ty, các ch…

– mọi người cho mình hỏi, giám đốc sử dụng nhà riêng để làm trụ sở công ty, các chi phí điện thoại, nước đều mang tên công ty, vậy các chi phí này có hợp lệ không mọi người, mình phải làm gì cho nó hợp lệ thanks

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 16, 2016

account_box admin

2 thoughts on “mọi người cho mình hỏi, giám đốc sử dụng nhà riêng để làm trụ sở công ty, các ch…”

  • Nếu chi phí điện nước, đt đều đăng ký tên công ty hợp lệ. Còn giám đốc sử dụng nhà riêng đee làm trụ sở thì bạn xem coi njà đó có đứng tên cty ko, nếu cty ko đứng tên giấy tờ nhà mà là chủ của bạn đứng tên thì bạn làm hợp đồng thuê nhà ( nếu muốn đưa tiền thuê nhà vào chi phí) hoặc hợp đồng mượn nhà ( nếu ko muốn hạch toán chi phí thuê nhà). Mình thường làm vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *