Mọi người cho e hỏi, người lao động trong thời gian hưởng chế độ thai sản phải đ…

– Mọi người cho e hỏi, người lao động trong thời gian hưởng chế độ thai sản phải đóng BHYT 4.5% lương tháng, vậy 3% là của người sử dụng lao động, 1,5% là người lao động đóng, vấn đề là mình phải trích lương của người lao động này trước khi nghỉ sinh hay là trừ vào tiền hưởng thai sản hàng tháng, và hạch toán thế nào, rối quá , thanks

Tips 1
Cả nhà có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 15, 2016

account_box admin

7 thoughts on “Mọi người cho e hỏi, người lao động trong thời gian hưởng chế độ thai sản phải đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *