Chào các anh chị, bên công ty em có thuê khoán nhân công ngoài, có làm đủ hợp đồ…

– Chào các anh chị, bên công ty em có thuê khoán nhân công ngoài, có làm đủ hợp đồng thuê khoán với người đại diện là anh A, có bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương nhưng khi thanh toán lương ( thanh toán bằng tiền mặt) cho anh A này chị làm lương bên em không trừ thuế TNCN( quá 2tr/tháng), không yêu cầu họ phải cung cấp hoá đơn nhân công. Trường hợp này em nên xử lý và hạch toán như thế nào để đưa vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp ạ.Giúp em với ạ, em xin cám ơn!

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 15, 2016

account_box admin

7 thoughts on “Chào các anh chị, bên công ty em có thuê khoán nhân công ngoài, có làm đủ hợp đồ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *