Chào cả nhà ạEm có chút thắc mắc sau mong cả nhà giải đáp giúp. Trên hợp đồng l…

– Chào cả nhà ạ
Em có chút thắc mắc sau mong cả nhà giải đáp giúp. Trên hợp đồng lao động phần mà ghi công việc phải làm mình ghi chung chung là theo sự điều động của giám đốc hay phải ghi cụ thể công việc ra vậy ạ. Bên e làm về thương mại nên chỉ có nhân viên kinh doanh và kế toán thôi ạ. Mong cả nhà chỉ giáo ạ. E cảm ơn

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 15, 2016

account_box admin

6 thoughts on “Chào cả nhà ạEm có chút thắc mắc sau mong cả nhà giải đáp giúp. Trên hợp đồng l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *