Các tiền bối cho e hỏi hoá đơn này có hợp lệ k ạ? Vấn đề là địa chỉ dài quá nên …

– Các tiền bối cho e hỏi hoá đơn này có hợp lệ k ạ? Vấn đề là địa chỉ dài quá nên e viết phần “tp.hcm” có ra chạm lề 1 chút. Như vậy có được chấp nhận k ạ? Hay phải huỷ bỏ và xuất lại hoá đơn này? Em cảm ơn
P/s: khách hàng yeu cau bên e phải xuất lại hoá đơn ạTips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 15, 2016

account_box admin

7 thoughts on “Các tiền bối cho e hỏi hoá đơn này có hợp lệ k ạ? Vấn đề là địa chỉ dài quá nên …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *