Công ty mình đang bị thanh tra thuế của Tp. Hải phòng xuống thanh tra 3 năm 2013…

– Công ty mình đang bị thanh tra thuế của Tp. Hải phòng xuống thanh tra 3 năm 2013-2015. Công ty mình là công ty cồ phần theo luật kinh doanh mới thì trong vòng 90 ngày phải góp đủ vốn điều lệ. Nhưng Công ty mình kéo dài việc góp vốn đến năm 2015 mới góp đủ.
ANh chị nhà kế cho mình hỏi Thuế họ thường sử lý tình huống trên thế nào a? Vì Mình thấy họ lên biên bản cho sự vụ trên rồi.

Tips 1
Anh chị có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 14, 2016

account_box admin

10 thoughts on “Công ty mình đang bị thanh tra thuế của Tp. Hải phòng xuống thanh tra 3 năm 2013…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *