Các bác cho em hỏi quy định phải thanh toán CK mới đc tính vào chi phí (ko phải …

– Các bác cho em hỏi quy định phải thanh toán CK mới đc tính vào chi phí (ko phải là đc khấu trừ VAT ạ) áp dụng từ ngày nào với ạ. Và theo thông tư số bao nhiêu ạ.

Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 14, 2016

account_box admin

One thought on “Các bác cho em hỏi quy định phải thanh toán CK mới đc tính vào chi phí (ko phải …”

  • Bắt đầu từ TT78/2014 mới có quy định về thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn có giá thanh toán từ 20trđ trở lên nhé! Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 08 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi.
    Thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *