Anh chị cho em hỏi tí ạEm đóng bảo hiểm cho 1 chị nhưng chị đó không có tên trê…

– Anh chị cho em hỏi tí ạ
Em đóng bảo hiểm cho 1 chị nhưng chị đó không có tên trên bảng lương có được không ạ? vì cty em thanh toán lương chuyển khoản. (đóng giùm chị ấy chịu hết tiền bh ạ.mục đích nhận tiền thai sản ạ)

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 14, 2016

account_box admin

7 thoughts on “Anh chị cho em hỏi tí ạEm đóng bảo hiểm cho 1 chị nhưng chị đó không có tên trê…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *