Em muốn thảo luận trường hợp BCTC năm trước bị sai thì điều chỉnh năm này như th…

– Em muốn thảo luận trường hợp BCTC năm trước bị sai thì điều chỉnh năm này như thế nào ạ?

Ví dụ trường hợp công nợ bị sai ạ. Anh/chị cho em ý kiến về các trường hợp sai sót để bàn luận ạ.

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 13, 2016

account_box admin

7 thoughts on “Em muốn thảo luận trường hợp BCTC năm trước bị sai thì điều chỉnh năm này như th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *