Xin chào các bạn trong Hội Kế toán Việt Nam.Có nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưn…

– Xin chào các bạn
Có nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng mình làm mãi và số liệu trên sổ nhật ký chung và bảng cân đối tài khoản không cân và không bằng nhau. Mong mọi người chỉ giúp:
* Cuối năm 2015
– Tổng DT = 3.727.766.274 đ
– Tổng CP = 3.188.649.365 đ
=> LN tính thuế TNDN = 539.819.701 đ
=> Thuế TNDN phải nộp = 67.801.354 đ
* ĐỊnh khoản cho nghiệp vụ trên như sau:
+ K/c DT: Nợ 511/Có 911 = 3.727.766.274 đ
+ K/c CP: Nợ 911/Có 642 = 3.188.649.365 đ
+ K/c LNCPP năm nay: Nợ 911/Có 4212 = 539.819.701 đ
+ CP thuế TNDN: Nợ 821/Có 3334 = 67.801.354 đ
+K/c CP thuế TNDN: Nợ 911/Có 821 = 67.801.354 đ

– Khi lên Bảng cân đối số phát sinh (đặc biệt là khi mở sổ cái TK 911) thì chênh lệch đúng số tiền thuế TNDN là: 67.801.354đ
Hepl me. Please 🙁

p/s: CP thuế TNDN không trừ khi tính thu nhập chịu thuế phải không ạ

Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 12, 2016

account_box admin

8 thoughts on “Xin chào các bạn trong Hội Kế toán Việt Nam.Có nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *