mấy anh chi giúp em với a! em đọcnhư thế này:Một số trường hợp thường thường mắ…

– mấy anh chi giúp em với a! em đọcnhư thế này:
Một số trường hợp thường thường mắc phải với các hóa đơn có trị giá trên 20 triệu :
Trường hợp 01: Bên Mua thanh toán bằng tiền mặt cho Bên Bán đồng thời Bên Bán xuất Hóa đơn GTGT cho Bên Mua >>>Trong trường hợp này thì hóa đơn có mệnh giá trên 20 triệu này sẽ không được khấu trừ Bên Mua ,””” còn Bên Bán sẽ bị phạt.”””
vậy có thông tư nào quy định bên bán sẽ bị phạt như thế nào không a?

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 12, 2016

account_box admin

7 thoughts on “mấy anh chi giúp em với a! em đọcnhư thế này:Một số trường hợp thường thường mắ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *