Kế toán cũ em nghỉ, trước kia trong phiếu đăng ký trao đổi thông tin với thuế = …

– Kế toán cũ em nghỉ, trước kia trong phiếu đăng ký trao đổi thông tin với thuế = email có mail của kế toán cũ, Nay em muốn nộp lại phiếu này. Vậy e nộp ở 1 cửa đúng k ạ ? nộp xong có phải mang lên cho quản lý thuế của DN mình không các anh chị?

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 12, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Kế toán cũ em nghỉ, trước kia trong phiếu đăng ký trao đổi thông tin với thuế = …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *