cả nhà ơi cho mình hỏi, mình có 1 bạn đang làm việc và đóng BHXH tại công ty, bạ…

– cả nhà ơi cho mình hỏi, mình có 1 bạn đang làm việc và đóng BHXH tại công ty, bạn này mang thai và sức khỏe hơi yếu nên phải nghỉ nằm ở nhà dưỡng thai, bạn ấy đóng BHXH đc 3 tháng rồi, muốn đóng tiếp tại công ty nhưng vì không đi làm công ty không cho đóng tiếp.

Vậy giờ muốn đóng tiếp để hưởng chế độ thai sản thì sao ạ?
Thanks all!

Tips 1
Các bạn có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 12, 2016

account_box admin

12 thoughts on “cả nhà ơi cho mình hỏi, mình có 1 bạn đang làm việc và đóng BHXH tại công ty, bạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *