Mn ơi cty e có hoá đơn như thế này dùng đc ko ạ. Hay xuất lại…

– Mn ơi cty e có hoá đơn như thế này dùng đc ko ạ. Hay xuất lạiTips 1
Anh chị có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 10, 2016

account_box admin

14 thoughts on “Mn ơi cty e có hoá đơn như thế này dùng đc ko ạ. Hay xuất lại…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *