Hi mọi người, nhờ mọi người tư vấn dùm bút toán góp vốn.Sếp rút 4 tỷ tiền mặt …

– Hi mọi người, nhờ mọi người tư vấn dùm bút toán góp vốn.

Sếp rút 4 tỷ tiền mặt nộp vào TK ngân hàng, nội dung ghi “bổ sung vốn điều lệ của công ty” vậy giờ mình phải hạch toán thế nào?

Mong các pro chỉ giúp.

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 10, 2016

account_box admin

8 thoughts on “Hi mọi người, nhờ mọi người tư vấn dùm bút toán góp vốn.Sếp rút 4 tỷ tiền mặt …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *