Cả nhà ơi, cho e hỏi là phần địa chỉ người bán gạch đi như thế này kê khai thuế …

– Cả nhà ơi, cho e hỏi là phần địa chỉ người bán gạch đi như thế này kê khai thuế có soi không ạ? Em cám ơn !Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 10, 2016

account_box admin

8 thoughts on “Cả nhà ơi, cho e hỏi là phần địa chỉ người bán gạch đi như thế này kê khai thuế …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *