anh chị ơi , xuất hóa đơn như thế này có được không ạ, em cảm ơn a/c nhiều nhe….

– anh chị ơi , xuất hóa đơn như thế này có được không ạ, em cảm ơn a/c nhiều nhe.Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 10, 2016

account_box admin

2 thoughts on “anh chị ơi , xuất hóa đơn như thế này có được không ạ, em cảm ơn a/c nhiều nhe….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *