Nhà mình cho hỏi tí. Mình muốn copy từ file PDF sang file Exel mà không copy đượ…

– Nhà mình cho hỏi tí. Mình muốn copy từ file PDF sang file Exel mà không copy được. Nhà mình ai có ứng dụng hay cách gì không giúp mình với ạ. Mình cảm ơn và xin hậu tạ ạ

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 9, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Nhà mình cho hỏi tí. Mình muốn copy từ file PDF sang file Exel mà không copy đượ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *