Các anh chi cho e hỏi ngu tí ak. Bên e co may cai hóa đơn đầu vào giá chu…

– Các anh chi cho e hỏi ngu tí ak. Bên e co may cai hóa đơn đầu vào giá chua thue la 10tr, 13tr, 14tr. ke toan tinh đon gia binh quan hang tồn la 13,4tr. vay h xuat hoa don dau ra e nen xuẩt gia bao nhieu cho hop ly ak

Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 7, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chi cho e hỏi ngu tí ak. Bên e co may cai hóa đơn đầu vào giá chu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *