Nhờ các anh chị tư vấn giúp ạ: Công ty trước khi nhận được giấy phép …

– Nhờ các anh chị tư vấn giúp ạ: Công ty trước khi nhận được giấy phép ĐKKD và con dấu đã mua của khách hàng 01 thiết bị trị giá hơn 400tr, vì chưa mở tài khoản ngân hàng nên Giám đốc đã đem tiền mặt nộp trực tiếp vào TK của khách hàng (phải chuyển tiền trước mới được nhận hàng). Vậy tiền đó có được xem là chuyển khoản không ạ? và hóa đơn đầu vào có được khấu trừ VAT?

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 1, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *