Mọi người ơi cho e hỏi chút phó giám đốc có ký được giấy nộp tiền thuế không ah …

– Mọi người ơi cho e hỏi chút phó giám đốc có ký được giấy nộp tiền thuế không ah khi mà chưa có giấy ủy quyền của giám đốc ah. Nếu phó giám đốc ký nộp thuế thì có bị phạt gì không ah. Giấy nộp thuế đó có được chấp nhận không ah.e cảm ơn ah

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 1, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người ơi cho e hỏi chút phó giám đốc có ký được giấy nộp tiền thuế không ah …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *