Giám Đốc ủy quyền cho Kế Toán Trưởng ký hóa đơn, đóng dấu vào chữ ký ở phần Thủ …

– Giám Đốc ủy quyền cho Kế Toán Trưởng ký hóa đơn, đóng dấu vào chữ ký ở phần Thủ trưởng đơn vị luôn hay phải đóng dấu treo cả nhà?

Tips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note September 1, 2016

account_box admin

21 thoughts on “Giám Đốc ủy quyền cho Kế Toán Trưởng ký hóa đơn, đóng dấu vào chữ ký ở phần Thủ …”

 • Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

 • Trường hợp Giấy ủy quyền có nội dung ghi rõ là được đóng vào ngay chữ ký thì đóng theo ủy quyền. Trường hợp giấy UQ không ghi rõ thì đóng dấu treo. 🙂

 • Trường hợp thủ trưởng đơn vị ký tiêu thức thủ trưởng đon vị, ghi và đóng dâu thì tiêu thức ” người bán hàng” có cần ký không, nếu ký có cần giấy uỷ quyền ko ( cty e mọi hoá đon xuất ra đều phải trình GĐ ký tiêu thức thủ trưởng don vị)

 • Tiêu thức thủ trưởng đơn vị là tiêu thức không bắt buộc trên Hóa đơn, tiêu thức người bán hàng là bắt buộc. Theo lẽ thường thì ngta sẽ hiểu nếu đã ký tên đóng dấu ngay tiêu thức thủ trưởng đơn vị thì không cần ký Người bán hàng.

 • HĐKT khi kẹp giấy UQ ký và chịu trách nhiệm trước PL thì có được ký và đóng dấu cho người được UQ không? (theo nội dung được UQ) Vậy HĐ cũng thế mà suy ra ===> Nếu HĐ kèm theo giấy UQ nhé (KKT, P.GĐ, Tp.KD, NV bán hàng, …) còn không thì đóng dấu treo (nếu ko kẹp G.UQ theo HĐ. Vậy nhé các bạn

 • Báo cáo thuế, Chủ TK giao dịch tại NH mà có G.UQ cho P.Giám đốc, GĐ chi nhánh, … thì cũng vậy ===> Ký và đóng dấu bình thường, ko cần đóng dấu treo

 • ý em muốn hỏi là: HĐ GTGT có 3 tiêu thức : người mua – người bán – thủ trưởng đơn vị. Thủ trưởng đon vị thì GĐ luôn luôn ký rồi ạ ( bên em mọi hoá đơn bán ra đều qua GĐ ký) thì tiêu thức ” người bán’ để trống đc ko?

 • Điểm d, khoản 2 điều 16 của thông tư 39/2014TT-BTC nêu rõ:
  d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
  Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
  Suy ra: nếu chỗ của thủ trưởng mà thủ trưởng không ký được thì ủy quyền cho người bán hàng ký và chỉ được đóng dấu treo thôi. Muốn đóng dấu vào chỗ người ký thay phải làm công văn lên thuế và phải được sự đồng ý thì chỗ đóng dấu mới hợp lệ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *