Em chào anh chị.EM muốn nhờ anh chị tư vấn những việc cần làm đối với DN mới th…

– Em chào anh chị.
EM muốn nhờ anh chị tư vấn những việc cần làm đối với DN mới thành lập. Anh chị xem em còn thiếu gì nữa cần làm không nhé.

1. DN cần đăng thông tin thành lập DN trên mạng ít nhất là 3 ngày? Cái này em tìm hiểu trên mạng, k biết có đúng k ạ?
1. KÊ khai thuế môn bài: thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng cấp giấy phép đăng ký kinh doanh nếu có hoạt động SXKD, ngược lại nếu chưa có hđ sxkd thì hạn là 30 ngày kể từ ngày đăng ký KD? về hạn này em không chắc chắn lắm.

2. Đăng ký kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ = Mẫu 06/GTGT theo thông tư 156 => sau khi được cơ quan thuế chấp nhận thì chuyển sang bước 3
3. Làm đơn đề nghị hóa đơn đặt in gửi tới cơ quan thuế, sau 5 ngày làm việc k có phản hồi gì thì đặt in hóa đơn.

4. Đăng ký tài khoản ngân hàng => lập mẫu 08/MST

5. Nộp đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ theo TT 45
Lập và nộp bảng thông bao phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.

Văn bản tham khảo: Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2014 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

6. Đăng ký áp dụng chế độ kế toán , (theo QĐ 48 hoặc 15)
– Hình thức kế toán.
– Phương pháp hàng tồn kho.. (cái này có cần làm không ạ?)

Như vậy đã đủ thủ tục mà kế toán cần làm chưa ạ? Anh chị xem và góp ý giúp em nhé.

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note August 31, 2016

account_box admin

11 thoughts on “Em chào anh chị.EM muốn nhờ anh chị tư vấn những việc cần làm đối với DN mới th…”

 • 1.Khi đag ký thành lập mới ở sở thì mình phải nộp tiền đăng bố cáo ở sở luôn rồi. Không cần ra ngoài đăng báo 3 kỳ liên tiếp như lúc trước.

 • 3. Có con dấu rồi thì tôta nhất nến làm tờ khai thuế môn và đăng ký thuế ban đầu ở thuế luôn. Thời hạn 10 ngày kể từ ngày ghi trên giấy phép

 • Hồ sơ khai thuế ban đầu gồm: quyét định bổ nhiệm giám đốc, qd bổ nhiệm kế toán, mẫu 06/gtgt, 2 bảng sao y giấy phép đkkd, tờ khai đăng ký hình thức kế toán, bảng đk pp khấu hao tscd( có nơi nhận, có nơi đợi đến khi phát sinh tscd thì đi mới đk)

 • Em chỉ biết thủ tục bên thuế thôi nhé:
  1. Tờ khai môn bài: thành lập đầu tháng thì nộp trong vòng tháng đó. Còn thành lập cuối tháng thì được phép nộp đến 10 ngày của tháng sau.
  2. Mẫu 06 thường bên em nộp cùng môn bài. Thời hạn nộp là đến ngày cuối cùng của tháng sau quý đó . 5 ngày sẽ trả kết quả
  3. Mẫu đặt in: sau khi nhận kết quả 06 thì mới nộp mẫu này nhé. Khoảng 1 tuần sẽ có kết quả. Sẽ phải mang kết quả lên gặp cán bộ quản lý để họ xuống kt địa chỉ. Ok thì mới được in hóa đơn
  4. Mãu 08: trong vòng 10 ngày từ lúc mở tài khoản . Phải nộp tờ bổ sung tk nhé. Gồm mẫu 08 và bản pho to giấy đề nghị mở tài khoản
  5. Phương pháp khấu hao thì nộp trước khi bên cậu mua tài sản . Nộp sau là không được tính đâu
  6. Phương pháp kt thì tớ ko thấy thuế chỗ tớ yc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *