A/C trong nhóm cho e hỏi với a.Về hợp đồng thuê chủ sở làm việc. Công ty có thu…

– A/C trong nhóm cho e hỏi với a.
Về hợp đồng thuê chủ sở làm việc. Công ty có thuê nhà vởi chủ sở hữu là bố của của giám đốc công ty TNHH MTV có được không ah
Mà đóng thuế môn bài cho khoản đất thuê làm chủ sở.
Còn có đóng thuế môn bài của doanh nghiệp hàng năm nữa không ah??? Không có hóa đơn công ty thuê với 6 triệu 1 tháng.
A/C cho e hỏi để được đưa vào chi phí tiền thuê hợp lệ làm thủ tục những gì ah

Tips 1
Cả nhà có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note August 31, 2016

account_box admin

11 thoughts on “A/C trong nhóm cho e hỏi với a.Về hợp đồng thuê chủ sở làm việc. Công ty có thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *