Mọi người giúp em với… Hoá đơn e xuất từ tháng 6 đã ke khai, nhưng hnay phía b…

– Mọi người giúp em với… Hoá đơn e xuất từ tháng 6 đã ke khai, nhưng hnay phía bên Cty mua báo hoá đơn sai số tiền bằng chữ. Cty không được thanh toán bjo làm tnao để chỉnh sửa bjo ạ! Cty mua là Cty nc ngoài …



Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note August 29, 2016

account_box admin

18 thoughts on “Mọi người giúp em với… Hoá đơn e xuất từ tháng 6 đã ke khai, nhưng hnay phía b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *