Mọi người tư vấn giúp e với ah. Làm thủ tục hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp cần …

– Mọi người tư vấn giúp e với ah. Làm thủ tục hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp cần những giấy tờ gì?
E cám ơn

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2
Nếu Anh chị muốn gửi câu hỏi hoặc tình huống vui lòng vào menu chọn nhóm hỏi đáp kế toán và đặt câu hỏi.

local_offerevent_note August 27, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *