Các a/ c cho e hỏi làm thế nào để đòi nợ ak? e đag phải ở cty họ để đòi mà họ ko…

– Các a/ c cho e hỏi làm thế nào để đòi nợ ak? e đag phải ở cty họ để đòi mà họ ko trả.phải lsao ak.huhuhu

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note August 27, 2016

account_box admin

14 thoughts on “Các a/ c cho e hỏi làm thế nào để đòi nợ ak? e đag phải ở cty họ để đòi mà họ ko…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *