Anh chị có mẫu file tập hợp chi phí cho từng công trình xây dựng cho e xin với ạ…

– Anh chị có mẫu file tập hợp chi phí cho từng công trình xây dựng cho e xin với ạ.
EM cám ơn ạ

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2
Nếu Anh chị muốn gửi câu hỏi hoặc tình huống vui lòng vào menu chọn nhóm hỏi đáp kế toán và đặt câu hỏi.

local_offerevent_note August 27, 2016

account_box admin

One thought on “Anh chị có mẫu file tập hợp chi phí cho từng công trình xây dựng cho e xin với ạ…”

  • Mình có 1 file, hơi nặng. Làm thu – chi và tập hợp chi phí cho từng công trình luôn. Mình tự biên tự diễn nên không không tự tin lắm, nhưng nếu bạn không chê thì ib mình gửi cho. hì hì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *