Mong các ADM tư vấn cho e với a!Quỹ tiền mặt tồn lên gần 19 tỷ thì sử lý như t…

– Mong các ADM tư vấn cho e với a!
Quỹ tiền mặt tồn lên gần 19 tỷ thì sử lý như thế nào a.
Cho vào 141 Or 1388 co ok không a. Thức Nguyễn Văn
Em cảm ơn các tiền bối a!

Tips 1
Anh chị có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note August 26, 2016

account_box admin

15 thoughts on “Mong các ADM tư vấn cho e với a!Quỹ tiền mặt tồn lên gần 19 tỷ thì sử lý như t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *