Nhà mình tư vấn giúp em hồ sơ đăng ký Mst cá nhân cho nhân viên bằng bản cứng th…

– Nhà mình tư vấn giúp em hồ sơ đăng ký Mst cá nhân cho nhân viên bằng bản cứng thì in khổ A3 phải ko ạ?

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2
Nếu Cả nhà muốn gửi câu hỏi hoặc tình huống vui lòng vào menu chọn nhóm hỏi đáp kế toán và đặt câu hỏi.

local_offerevent_note August 2, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *