Mọi người cho em hỏi bút toán hạch toán khi BHXH chi trả trợ cấp thai sản về ng…

– Mọi người cho em hỏi
bút toán hạch toán khi BHXH chi trả trợ cấp thai sản về ngân hàng, và công ty chuyển tiền trợ cấp đó cho Ng lao động qua Ngân hàng luôn thì hạch toán ntn ạ?

Tips 1
Các bạn có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2
Nếu Các bạn muốn gửi câu hỏi hoặc tình huống vui lòng vào menu chọn nhóm hỏi đáp kế toán và đặt câu hỏi.

local_offerevent_note August 2, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *