Các anh chị cho em hỏi có đơn vị nào làm ISO tốt không ah?…

– Các anh chị cho em hỏi có đơn vị nào làm ISO tốt không ah?

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2
Nếu Các bạn muốn gửi câu hỏi hoặc tình huống vui lòng vào menu chọn nhóm hỏi đáp kế toán và đặt câu hỏi.

local_offerevent_note August 2, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *