THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG Các bạn nếu làm thủ tu…

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Các bạn nếu làm thủ tục đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng cho Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư mẫu II-1 thì tham khảo thủ tục tại đây nhé.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

I. Thủ tục (như hình đính kèm)
Doanh nghiệp sử dụng mẫu II-1 để đăng ký thay đổi Thông tin tài khoản ngân hàng. Sau khi hoàn tất hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư; doanh nghiệp có thể đăng ký lấy số thứ tự để nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh qua tổng đài 1080 hoặc đến trực tiếp để được lấy số.

II. Biểu mẫu
1. Tải biểu mẫu quy định – Phụ lục II-1 tại đây: http://www.mediafire.com/download/55qqbc3s2tddc2u/THONGTINNGANHANG_mau.doc

2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ(Mẫu tham khảo)
http://www.mediafire.com/download/04suzkr6vkjoc0t/T%E1%BB%9C_KHAI_TH%C3%94NG_TIN_NG%C6%AF%E1%BB%9CI_N%E1%BB%98P_H%E1%BB%92_S%C6%A0.docx

Nguồn: Sở KH&ĐT TPHCM.

CÁC BẠN LƯU Ý:
1. Mẫu II-1 này áp dụng từ ngày thông tư 20/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2016.
2. Trước ngày 15/01/2016 dùng mẫu I-15 tại công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD để nộp(Theo điều 53 NĐ78/2015/NĐ-CP hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)
3. Các bạn đã đăng ký thông tin theo mẫu 08-MST cho cơ quan thuế trước đây thì không phải đăng ký lại.
Thân!

Các bạn tra cứu thông tin doanh nghiệp tại các link sau:
1. Công ty phần mềm kế toán Vacom(có thông tin tài khoản ngân hàng): http://vacom.vn/
2. Web Đăng Ký Doanh Nghiệp Quốc Gia: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
3. Web tra cứu thông tin người nộp thuế của Tổng Cục Thuế: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp


Các bạn tham khảo:

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

I. Thủ tục (như hình đính kèm) Doanh nghiệp sử dụng mẫu II-1 để đăng ký thay đổi Thông tin tài khoản ngân hàng. Sau khi hoàn tất hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư; doanh nghiệp có thể đăng ký lấy số thứ tự để nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh qua tổng đài 1080 hoặc đến trực tiếp để được lấy số.

II. Biểu mẫu
1. Tải biểu mẫu quy định – Phụ lục II-1 tại đây: http://www.mediafire.com/download/55qqbc3s2tddc2u/THONGTINNGANHANG_mau.doc

2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ(Mẫu tham khảo)
http://www.mediafire.com/download/04suzkr6vkjoc0t/T%E1%BB%9C_KHAI_TH%C3%94NG_TIN_NG%C6%AF%E1%BB%9CI_N%E1%BB%98P_H%E1%BB%92_S%C6%A0.docx

Nguồn: Sở KH&ĐT TPHCM.

CÁC BẠN LƯU Ý:
1. Mẫu II-1 này áp dụng từ ngày thông tư 20/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2016.
2. Trước ngày 15/01/2016 dùng mẫu I-15 tại công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD để nộp(Theo điều 53 NĐ78/2015/NĐ-CP hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)
3. Các bạn đã đăng ký thông tin theo mẫu 08-MST cho cơ quan thuế trước đây thì không phải đăng ký lại.
Thân!

Các bạn tra cứu thông tin doanh nghiệp tại các link sau:
1. Công ty phần mềm kế toán Vacom(có thông tin tài khoản ngân hàng): http://vacom.vn/
2. Web Đăng Ký Doanh Nghiệp Quốc Gia: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
3. Web tra cứu thông tin người nộp thuế của Tổng Cục Thuế: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 18, 2016

account_box admin

15 thoughts on “THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG Các bạn nếu làm thủ tu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *