Nhà mình có ai đang dùng pmkt Amis online của Misa ko ah. Mình dùng lỗi …

Nhà mình có ai đang dùng pmkt Amis online của Misa ko ah. Mình dùng lỗi đủ đường. Cái offline tốt bao nhiêu. Cái online lởm khởm bấy nhiêu. Khéo đổi phần mềm khác thôi ợ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 7, 2016

account_box admin

11 thoughts on “Nhà mình có ai đang dùng pmkt Amis online của Misa ko ah. Mình dùng lỗi …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *