a/c cho e hỏi hiện nay ngân hàng có còn nhận để unc nộp tiền thuế cho kbnn k? ta…

a/c cho e hỏi hiện nay ngân hàng có còn nhận để unc nộp tiền thuế cho kbnn k?
tai hệ thống nộp thuế của cty e hiện nay đang gặp lổi

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 14, 2016

account_box admin

17 thoughts on “a/c cho e hỏi hiện nay ngân hàng có còn nhận để unc nộp tiền thuế cho kbnn k? ta…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *